Мир песен

Adi Smolar — Povpreenost

Nadpovpreèno je ??uriral,
podpovpreèno priden bil,
vso povpreènost je preziral
in ga nadpovpreèno pil.
So du??ila ga pravila,
ki so plod povpreènosti,
ker ni se zmenil za ta merila,
so se mu odrekli vsi.
Odkar na?? svet ima ljudi,
se skrajne??em slabo godi,
Veèini mora?? bit enak,
èe ne, osamljen si èudak.
Èe rad ??ivel bi sreèno,
mirno med ljudmi,
bodi vsak dan predan in zvest povpreènosti.
Nadpovpreèno je razmi??ljal,
nadpovpreèno èustvoval,
se podpovpreèno okori??èal,
nadpovpreèno delal prav.
Poln idej, sanjav, drugaèen,
je hotel spreminjat svet,
ker pa svet ostal je mlaèen,
postal je zagrenjen poet.
Odkar na?? svet ima ljudi,
se skrajne??em slabo godi,
Veèini mora?? bit enak,
èe ne, osamljen si èudak.
Èe rad ??ivel bi sreèno,
mirno med ljudmi,
bodi vsak dan predan in zvest povpreènosti.
??ivljenje tvoje bo te??avno,
mi oèe davno je dejal,
je le povpreèje za ljudi naravno,
ti odstopa??, to ni prav.
Nadpovpreènih se bojijo —
ti si tak po pameti,
podpovpreènim se smejijo —
tak pa ti za videz si.
Odkar na?? svet ima ljudi,
se skrajne??em slabo godi,
Veèini mora?? bit enak,
èe ne, osamljen si èudak.
Èe rad ??ivel bi sreèno,
mirno med ljudmi,
bodi vsak dan predan in zvest povpreènosti.
Bodi vsak dan predan in zvest povpreènosti.

Комментарии

Прокомментировать