Мир песен

? tiri stene loèijo me od sveta,
le po??irek ??ganja loèi me od dna.
Slonim ob oknu, gledam te, odhaja?? vstran,
trenutek ??e in bo?? skrita oèem.
Zelo utrujen sem in preveè sem sam,
za mano spet zares je beden dan.
??ivljenje moje kot zakleto se mi zdi,
karkoli da lepega vzame mi, vedno vzame mi.
Skozi spu??èene ??aluzije,
gledam svoje iluzije.
Odhajajo s teboj, zelo hudo bo nocoj,
hudo kot vedno, ko ob meni te ni.
Skozi spu??èene ??aluzije,
gledam svoje iluzije.
Èe veè ne bo te nazaj, zbledel bo njihov sijaj,
postale mraène bodo moje oèi.
? tiri stene loèijo me od sveta,
le po??irek ??ganja loèi me od dna.
??ivljenje moje kot zakleto se mi zdi,
karkoli da lepega vzame mi, vedno vzame mi.
Skozi spu??èene ??aluzije,
gledam svoje iluzije.
Odhajajo s teboj, zelo hudo bo nocoj,
hudo kot vedno, ko ob meni te ni.
Skozi spu??èene ??aluzije,
gledam svoje iluzije.
Èe veè ne bo te nazaj, zbledel bo njihov sijaj,
postale mraène bodo moje oèi.
Skozi spu??èene ??aluzije,
gledam svoje iluzije.
Odhajajo s teboj, zelo hudo bo nocoj,
hudo kot vedno, ko ob meni te ni.
Skozi spu??èene ??aluzije,
gledam svoje iluzije.
Èe veè ne bo te nazaj, zbledel bo njihov sijaj,
postale mraène bodo moje oèi.

Комментарии

Прокомментировать