Мир песен

V bli??ini kraja, kjer lepo ??ivimo,
so nam zgradili ogromno trgovino.
Prepolna je lepo pakiranih radosti,
produkt je kapitala in potro??ni??ke norosti.
Ko vstopamo v to èudo od èudesa,
je tako kot da bi se odprla nam nebesa.
V njej ni reèi, ki je ne bi radi imeli,
vse kar ni pri??raufano takoj bi s sabo vzeli.
Zato ker muèi nas
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la lakota!
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la lakota!
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la lakota!
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la lakota!
Trgovke krasne, blagajnièarke lu??tne,
da èlovk ne ve al plaèa naj al naj jih ku??ne.
Raèun polmetrski pa nas hitro strezni,
odhajamo s samo kramo sami nase jezni.
Reklame mamijo in oglasi v??eèni,
kupite le ??e to pa boste sreèni.
A konca ni, ponudba se spreminja
in sreèa nam be??i, izmike se, izginja.
Zato pa muèi nas
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la lakota!
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la lakota!
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la lakota!
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la lakota!
Daleè nekje pa vlada beda,
povpreèen èlovk tja ne pogleda.
Tam iz dneva v dan sli??i se jok laènih otrok.
Re??ili bi te okostnjake
??e s tem kar zmeèemo v smetnjake.
Vendar le malo nam je mar
kako k sebi jemlje jih bog.
Nenehno se pehamo in hlepimo,
veè kot imamo, neskonèno veè ??elimo.
Pa ne dobrote, soèutja in modrosti,
ne, ne, nikoli ni zadosti na??ih nam norosti.
Pre??lo v navado nam je unièevanje,
klanje ??ivali, onesna??evanje.
Èe dokaj kmalu ne bomo izumrli,
cel svet z nami vred, vse bomo po??rli.
Ker muèi, muèi nas
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la lakota!
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la lakota!
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la lakota!
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la lakota!

Комментарии

Прокомментировать