Мир песен

Doslej je nisem ??e poznal,
vendar sem sli??al ??e za njo,
in sedaj lahko priznam:
??iveti z njo je res te??ko.
Odkar sva bli??e se spoznala,
mi ube??ati veè ni moè,
prisiljen misliti sem nanjo,
pa naj bo dan al temna noè.
Vsak dan preklinjam usodo svojo,
ki zdru??ila me je z njo,
sedaj ??ivim le za trenutek,
ko me zapustila bo.
Sem vajen bil enkrat na dan,
a to se ji premalo zdi,
po petkrat, ??estkrat vsako uro
to zahteva in ??eli.
Èeprav z moèmi sem ??e na koncu,
od mene hoèe vedno veè.
Kar prej rad delal sem z u??itkom,
sedaj opravek je boleè.
Vsak dan preklinjam usodo svojo,
ki zdru??ila me je z njo,
sedaj ??ivim le za trenutek,
ko me zapustila bo.
Sem vajen bil enkrat na dan,
a to se ji premalo zdi,
po petkrat, ??estkrat vsako uro
to zahteva in ??eli.
Zanima vas, kdo je ta ona,
ki iz dneva v dan vse bolj me stiska.
Gotovo jo prav vsi poznate,
po domaèe pravimo ji:
driska!

Комментарии

Прокомментировать