Мир песен

Adi Smolar — Jurekova Pesem

Rasite, rasite ro??ice moje,
rasite, rasite.
Sonèek vas greje in Jurèek vam poje:
Rasite, rasite.
Vedno najraje vas bom imel,
zalival, gnojil in gredice plel,
zemljico trdo vam bom rahljal,
rasite, rasite.
Vedno najraje vas bom imel,
zalival, gnojil in gredice plel,
zemljico trdo vam bom rahljal,
rasite, rasite.
Rasite, rasite ro??ice bele,
rasite, rasite.
Da bodo èebelice hrano imele,
rasite, rasite.
Kadar na travniku ro??e cveto,
èebelice letajo in je lepo,
nabirajo med in prav je tako,
rasite, rasite.
Kadar na travniku ro??e cveto,
èebelice letajo in je lepo,
nabirajo med in prav je tako,
rasite, rasite.
Rasite, rasite ro??ice male,
rasite, rasite.
Boste tola??iti mi pomagale,
rasite, rasite.
Èe bo kdo jokal in ??aloval,
hitro bom nekaj ro??ic nabral,
hej, to bo vesel, ko bom ??opek mu dal,
rasite, rasite.
Èe bo kdo jokal in ??aloval,
hitro bom nekaj ro??ic nabral,
hej, to bo vesel, ko bom ??opek mu dal,
rasite, rasite.
Rasite, rasite.
Rasite, rasite.
Rasite, rasite.

Комментарии

Прокомментировать