Песня
Ball And Chain (с аккордами)
Crying In The Shadows (с аккордами)
Empty Rooms (с аккордами)
Loner (с аккордами)
Midnight Blues (с аккордами)
Oh Pretty Woman (с аккордами)
Parisienne Walkways (с аккордами)
Still Got The Blues (с аккордами)
The Prophet (с аккордами)
Walking By Myself (с аккордами)
Wishing Well (с аккордами)