Песня
Here For You (с аккордами)
I Live My Life For You (с аккордами)
I Live My Life For You (Solo Ver 2) (с аккордами)
In Your Perfect World (с аккордами)
Love Of A Lifetime (с аккордами)
When I Look Into Your Eyes (с аккордами)
You Are My Religion (с аккордами)