Мир песен

Adi Smolar — Ola, Da Se Ti Zrola

Ja, ja, ja na nai oli vsak svoj hobi ima.
Nihe ne poseda, nihe lenobe ne pozna.
Kuharica naa rada keglje podira,
gospa snailka pa globoko filozofira.
Ja, ja, ja, ja, ja,
nikogar ni brez hobija.

Na biolog se naokrog na rolki podi,
uitelj fizike pa lizike deli.
Ko knjiniarka kona svojo slubo,
trenira karate, hinik pa ji dela drubo.
Ja, ja, ja, ja, ja,
nikogar ni brez hobija.

Kadarkoli na ravnatelj prosti as ima,
napeto in zavzeto video igrice igra.
Tretji razred pesmice pie,
drugi pa v peskovniku iz peska dela hie.
Ja, ja, ja, ja, ja,
nikogar ni brez hobija.

Uiteljice za slovenino, angleino in matematiko
po slubi se dobijo in pleejo aerobiko.
Uitelji ostali na igriu se lovijo,
osmoolci pa se poljubljati uijo.
Ja, ja, ja, ja, ja,
nikogar ni brez hobija.

Ja, ja, ja na nai oli vsak svoj hobi ima.
Nihe ne poseda, nihe lenobe ne pozna.
etrti, peti, esti, sedmi razred dela kar mu pae,
prvi pa najraje z bomboni se bae.
Ja, ja, ja, ja, ja,
nikogar ni brez hobija.

Ja, ja, ja, ja, ja,
nikogar ni brez hobija.

Ja, ja, ja, ja, ja,
nikogar ni brez hobija.

Комментарии

Прокомментировать