Мир песен

Adi Smolar — Nikdar Vee

Nikdar veè!
Nikdar veè!
Nikdar veè zalubu se ne bom.
Se zmer slabo konèa,
me preveè ko??ta
??ivcev, truda, dnarja, èasa in srca.
Èe zaljubljen si,
te zdrava pamet zapusti.
Na koncu èlovek vedno joka in trpi.
Zato pa: Nikdar veè!
O, kolkokrat sem to ??e djal,
za trdno si obljubo dal.
Sem trudu se bit hladen, pa ni ??lo.
Bit brez ljubezni je ??e bolj hudo.
Zato pa dokler bom ??ivel,
jaz bom ljubil, ljubil, ljubil, rad imel.
Karkol ??e èlovek reèe, karkol trdi,
za ljubezen naj ne govori:
Nikdar veè!
Nikdar veè!
Nikdar veè!
Nikdar veè ljudem pomagal ne bom.
Se mnogokrat slabo konèa,
me zlo dost ko??ta
??ivcev, truda, dnarja, èasa in srca.
Èe predober si,
je vedno manj hvale??nosti.
Namesto «Hvala!» marsikdo reèe: «Bedak!»
Zato pa: Nikdar veè!
O, kolkokrat sem to ??e djal,
za trdno si obljubo dal.
Ko so rotili me: «Pomagaj»
sem se obrnu stran,
pa me takoj postalo je v dno du??e sram.
Zato pa dokler bom ??ivel,
pomagal bom, pomagal, ko bom prilko mel.
Karkol ??e èlovek reèe, karkol trdi,
za dobroto naj ne govori:
Nikdar veè!
Nikdar veè!
Nikdar veè!
Nikdar veè ne bom prepeval in igral.
Kariero bom konèal,
me tko al tko preveè ko??ta
??ivcev, truda, dnarja, èasa in srca.
Res te??ko je pet,
ko gledam ta nesreèni svet,
se naredi mi v grlu cmok, mi gre na jok.
Zato pa: Nikdar veè!
O, kolkokrat sem to ??e djal,
pa ??e kmalu pel sem, pel sem in igral.
Mi dana mo??nost je,
talent mi bil je dan,
da s pesmijo zabavat in tola??it znam.
Zato pa dokler bom ??ivel,
èe bom le zdrav jaz bom igral, igral in pel.
Saj le takrat, èe èlovek grd je
do sveta in do ljudi,
takrat pa naj obljubo da in jo dr??i.
Nikdar veè!
Nikdar veè!
Nikdar veè!
Nikdar veè!
Nikdar veè!

Комментарии

Прокомментировать