С табами


Песня
Annie Fanny (с табами)
Give Her Lovin (с табами)
Jolly Green Giant (с табами)
Jolly Green Giant
Louie Louie (с табами)
Louie Louie
Louie Louie Solo (с табами)
Money
Thats Cool Thats Trash (с табами)
The Straight Dope
Wish You Were Here