Песня
Everyone Gets Crazy (с табами)
It is What it is (с табами)
Live Forever (с табами)
Living Legend (с табами)
Silver Stallion (с табами)
The Devils Right Hand (с табами)
The Last Cowboy Song (с табами)
True Love Travels on (с табами)