Ibland vindhöjda fjäll, ibland urskogens träd, utför åkrarnas svajande säd.
Ser man svenskar som bygger och bor i sitt land som de vårdar med arbetarhand.
Under den grönskande skörd fågelns skepp, vilar dynen från folk av vår ätt.
Sverige har fallit i fiende hand och nu är det vår plikt att ta strid.
Nu måste vi dra ut i strid för folk och land.
Gör din plikt nu när kampen tar vid.
Men i öknen är jorden helt utbränd och död. Här finns inget förutom just nöd.
Till det stråtrövarban som kom land och till land.
Härjar fram har gett skälpande hand.
Han som skrikit där det ockras och köpslås hit och dit, snacka skit kan väl kost..
Med sin sabel i vädret han snittar sig fram bland basarer och nöjen och glam.
Men så hugger han till och då ligger du still, han får alltid till slut som han vill.
Han spottar på all heder, och han fnyser åt moral, han är sniken och svekfull och kav.
Men Sverige har fallit i fiende hand och nu är det vår plikt att ta strid.
Nu måste vi dra ut till försvar för folk och land.
Gör din plikt nu när kampen tar vid.
Uti norden det kommer en främling iland. Han har haltat från hemtraktens sand.
Och så fort han satt foten på nordmanna-jord ska han börja predika sitt ord.
Nordmän ni är onda vänd blott andra kinden till så jag lätt kan få er dit jag vill.
Nu är folket i fängsel av lömskaste sort och vårt andliga arv sopas bort.
Men ingen ser vad som egentligen sker, att vårt folk av det här brytes ned.
För de strider öppet men vår fiende är hal, och han följer en genomtänkt lag.
Sverige har fallit i fiende hand och nu är det vår plikt att ta strid.
Nu måste vi dra ut i strid för folk och land.
Gör din plikt nu när kampen tar vid.
Med svekfulla lögner och lismande tal luras svenskar från kortebruks sal.
Folket är som förtrollat men upp går en man, i vars röst ännu stoltheten brann.
Och från altaret vrålas förbannelser och hot emot svensken som sätter emot.
Men nu lyss bryske främling förklara för mig varför lyder vi plötsligt just dig?
Vad har hänt med vårt folk det du sagt du vill väl? Nästan var man är nu som din träl.
Ett plötsligt hugg i ryggen och vår nordman faller ner, och den onde går bortåt och ler.
Sverige har fallit i fiende hand och nu är det vår plikt att ta strid.
Nu måste vi dra ut till försvar för folk och land.
Gör din plikt nu när kampen tar vid.
Nu ligger han stilla med blödande rygg i det land där han förr var så trygg..
Och han ristar i jorden med runor av blod vad han först då på riktigt förstod...


Ваше мнениеКапча