O ädle svensk du står nu fast och kämpar ro och utan rast.
I kärlek till rätt och frihet.
I kärlek till rätt och frihet..

Våga livet och räck din hand till värn åt folk och fädernesland.
I den bor blott din frihet.
I den bor blott din frihet..

En fågel han värjer sin egen bur, så gör även alla vilda djur.
Hör nu vad du skall göra.
Hör nu vad du skall göra..

Svensk du födes till kropp och själ var hellre fri än annans träl.
Så länge du kan dig röra.
Så länge du kan dig röra..

Släpp ej fienden över vår gräns sen kan vi uttdela hugg som känns.
Och krigets rustning bära.
Och krigets rustning bära..

Vill du vara dig själv erhuld så älska frihet mer än guld.
Ty frihet följer ära.
Ty frihet följer ära.


Ваше мнениеКапча

Рекомендуем