Sunn, Sunn, Sunn, schau se kummt...
Do kummt die Sunn, didndidi, do kummt die Sunn, i gfrei mi, des is klass.
Glaubst net a du, des wor a launga koida Winta
Glaubst net a du, es wor scho fui z´lang neama worm
Do kummt die Sunn, didndidi, do kummt die Sunn, i gfrei mi, des is klass,
Glaubst net a du, jetzt wird des Eis sche langsom schmöz´n.
Glaubst net a du, jetzt werdn dann wieda Bluman blühn.
Da kummt die Sunn, da kummt die Sunn, i gfrei mi, des is klass.
Sunn, Sunn, Sunn, schau sie kummt
Sunn, Sunn, Sunn, schau sie kummt
Sunn, Sunn, Sunn, schau sie kummt
Sunn, Sunn, Sunn, schau sie kummt
Glaubst net a du, jetzt werdn die Leit daun wieda lochn.
Gaubst net a du, jetzt werdn´s net mehr so traurig sei.
Do kummt die Sunn, didndidi, do kummt die Sunn, i gfrei mi, des is klass
Do kummt die Sunn, didndidi, do kummt die Sunn, i gfrei mi, des is klass
Des is klass.


Ваше мнениеКапча

Рекомендуем