Песня
Botë E Shurë
Difensoiu
Durimet
Hënëza Dhopu Dìalit
Jam E Endrem
Komëtaten
Mattuni
Moti N'derroi
Nëng Jemi Fare Huàlle
Paméta
Shi Miqë
Shkuen Vjet
Si Peper Ndë Veret
Thuja
Vapë