Песня
Apache/smooth (с табами)
Black Magic Woman (с табами)
Evil Ways (с табами)
Game of Love (с табами)
Hope Youre Feeling Better (с табами)
Jingo (с табами)
Let me Inside (с табами)
Maria Maria (с табами)
Oye Como va (с табами)
Put Your Lights on (с табами)
Samba pa ti (с табами)
Smooth (с табами)
The Facts of Love (с табами)