Песня
Burn And Shine (с аккордами)
Daily Mutilation (с аккордами)
Dream All Day (с аккордами)
Earlier Than Expected (с аккордами)
Everybody Is A Fucking Liar (с аккордами)
Golden Blunders (с аккордами)
I Could Dream All Day (с аккордами)
Like Me Too (с аккордами)
Please Return It (с аккордами)
Throwaway (с аккордами)
World (с аккордами)