U zgjova somenat e ish e bij shi
te kriet kam një dardhë çë e më mbullin sytë
mbjeth ata cinxul, pra vete pi
ki rroçk ë ‘mbullitur nanì zgjonj gjitonin
Pellegrì, kallaru atì
se kam qinjë një birrë o dì
mëmë çë arsùr çë kam somenàtë
bëmë këtë piaxhìr një mos qikarem ndat shtrat!

Hapet një finester e një tip më thot “ç'ë kjò fulë?”
je sërrèt oj juhall si kur jan e thernjèn një pulë
kallaru të thash hap barrin oj capùl
se ndë më xhiraren brutu të virinj xhiù si një copë ndulë!
Dita ime dihet sembre kështù
te një barrë hinj, ka njeter dal
vete Moroìt e pra ngjtem Krua-malë
ecinj gjith këtà ruha si një cop shahàl
ndìhem si një pilë ndë mest shùmë palë
e nga një çë më përpiqet më thot…papahal!
Ai tip ng'ish barristi pra tha se ish shumë njëhere
ndùtu mbjdhem mbë shpi, vete zienj dy vé
tu e ngar më pret ùdhen një bob maçe e zezë
ngùllu kjo jurnàt mu dii si porkari e zezë....Hatz ktjè!
Ndërrova udhë e pra shkova ka nusja ime
jurnata u bë më e bukur nëng tundet një qime
busàrta e pra sërrìta nuziatélen t'ime
xheshur duelli një tip më tha: “do shkùlur frìmen?”
Nuziatì …kallaru atì, se kam të frinj një si o dy
mëmë çë rraxhxë kam somenàtë
me këtë karnivàll kishtë më bëje këtë shkàtë…
e jan shtatë…me këtë karnivàll jan shtatë
Hualù mbiòdha bishtin sot vajta luc
tu e ngar gjith njijë herje më zgjìdhet një këpùc
çiambikòva e penxòva: “kombà, je piòt rrux
te mazùni mbijdhem, vete frihem si një vuxë!“
Sdita ime ngë ndërròn ë sembre kështù
te një barrë hinj, ka njeter dal
ecinj gjith këtà ruha si një cop shahàl
ndìhem si një pishk te një bob suvàl
e nanì thùamni ndë pishku mënd bëhet ngjalë
Ngjalë!....Shahàl!....Papahàl!..........Shahàl!
Lo Sciacallo
Mi sono svegliato stamattina e pioveva
in testa ho ancora la sbronza di ieri
raccolgo questi quattro stracci e vado a bere
ma sto cretino è ancora chiuso e ora sveglio tutto il vicinato;
Pellegrì, muoviti, scendi ad aprire il bar
che devo bere un paio di birre,
mamma che sete ho stamattina,
fammi questo favore sennò muoio!
Improvvisamente si apre una finestra ed un tipo mi dice: “cos'è sto casino?
Stai strillando come se scannassero una gallina”
Ti ho detto di scendere e di aprire il bar, imbecille,
che se mi incazzo veramente ti appendo proprio come un salame!
Le mie giornate sono tutte così
In un bar entro e dall'altro esco
Vado a Moroiti e poi salgo fino a Kroi Mali
Giro per tutte le vie del paese come uno sciacallo
Mi sembra di essere come un boccino in mezzo alle altre bocce
E tutti quelli che mi incontrano dicono….Pappagallo!
Il tipo della finestra non era il barista e poi ha detto che era ancora presto
Quasi quasi vado a casa a farmi due uova bollite
Camminando mi attraversa la strada un grosso gatto nero
Questa giornata è iniziata proprio uno schifo….pussa via!
Ho cambiato strada e sono passato dalla mia fidanzata
La mattinata è diventata più bella e tranquilla,
ho bussato e ho chiamato la mia Nunziatella
mi ha aperto la porta uno completamente nudo
e mi ha detto: ”Vuoi che ti strozzi?”

Nunziatì, scendi immediatamente che devo gonfiarti un occhio
Mamma mia che rabbia stamattina
Anche questo cretino doveva immischiarsi
E sono sette….con questo sono sette!

Ho raccolto la coda e ho pensato “oggi non è giornata”
Mentre cammino all'improvviso mi si slaccia una scarpa,
sono inciampato ed ho pensato: “Compà, sei arrugginito”
e meglio che vado a casa a gonfiarmi come una botte!
La mia vita disgraziata è sempre così
In un bar entro e dall'altro esco
Giro per tutti i vicoli come uno sciacallo
Mi sembra di essere un pesce in una grande onda,
e ora ditemi se un pesce può diventare anguilla.


Ваше мнениеКапча