Një petrìt shëllon pika gjàkë
është e vëdes
ja shkréhtin me një shkupëtàt
Vete e vien ivetim si një qen
mosnjerì më
do të rrirë bashkë me tijë
Mos na lë…..mos na lë
Jò, ki dhe nëng vëlén më farigjë
i pisërùar si zogu çë pa jëmë
Mos na lë….mos na lë…
Një karnivall, një karnivall
qëndëroj ivetim, qëndëroj pa fialë
moti u vrë
e ti nëng vullaren më
mosnjerì më do të rrirë bashkë me tijë
Mos na lë…..mos na lë…!!!
Uno Sparviero
Uno sparviero sanguina
sta morendo
gli hanno sparato
Vai e vieni solo come un cane
e nessuno più
vuole stare ancora con te
Non lasciarci… non lasciarci…
No, questo mondo non ha più valore,
triste come un uccello che ha perso il nido

non lasciarci… non lasciarci…
Quel carnevale, quello stupido
è rimasto solo, senza parole
il cielo si è coperto di nuvole nere
e tu non puoi volare più
nessuno vuole stare più con te
Non lasciarci… non lasciarci…!!!


Ваше мнениеКапча