Песня
E Para
Natë-ditë
Një Petrìt
Ohj Manu Chao!
Rrini Mirë… Se Jam E Vemi
Rùajta
Shahàli
Shkò Mbë Shpi Baby
Vàjte
Vjershët