Песня
A Nation Once Again (с табами)
A Nation Once Again (с аккордами)
Bantry Girls Lament (с табами)
Black Velvet Band (с табами)
Black Velvet Band (с аккордами)
Carolans Draught (с табами)
Congress Reel (с табами)
Congress Reel (с аккордами)
Danny Boy (с табами)
Danny Boy (с аккордами)
Down by The Glenside (с табами)
Down By The Glenside (с аккордами)
Fiddlers Glen (с аккордами)
Fiddlers Green (с табами)
Filght of The Earls (с табами)
Filght Of The Earls (с аккордами)
Four Green Fields (с аккордами)
Furniture (с табами)
Green Fields of France (с табами)
Irish Eyes Are Smiling (с табами)
Irish Eyes Are Smiling (с аккордами)
Irish Jig (с табами)
Irish Jig (с аккордами)
Irish National Anthem (с аккордами)
James Connolly (с табами)
James Connolly (с аккордами)
Jolly Ploughboy (с табами)
Jolly Ploughboy (с аккордами)
Lanagans Ball (с табами)
Limerick You Are a Lady (с табами)
Limerick You Are A Lady (с аккордами)
Mo Ghile Mear/the Hero (с табами)
Molly Malone (с табами)
Molly Malone (с аккордами)
Monncoin (с табами)
Monncoin (с аккордами)
Mooncoin (с табами)
Mooncoin (с аккордами)
No Time For Love (с табами)
Noreen Bawn (с табами)
Noreen Bawn (с аккордами)
Only Our Rivers Run Free (с табами)
Only Our Rivers Run Free (с аккордами)
Song For Ireland (с табами)
Southie is my Home Town (с табами)
Spanci Hill (с табами)
Spanci Hill (с аккордами)
Spanish Lady (с табами)
Spanish Lady (с аккордами)
The Irish Washerwoman (с табами)
The Minstrel Boy (с табами)
The Molly Maguires (с табами)
The Tallaght Knackers (с табами)
The Wise Maid (с табами)
The Wise Maid (с аккордами)
Tipperarytown (с табами)
Tipperarytown (с аккордами)
Wild Colonial Boy (с табами)
Wild Rover (с табами)
Wild Rover (с аккордами)
Woman From Belfast (с табами)