Als ich 'ne kleine Jung wor, hдt de Mam mir jesat
Jьngelche, pass op e, ich zeich D'r 'su wed et jemat
Do darfs nit ьverall lure, Du darfs nit alles sin
M'r steck' och no lang nit sing Nas
En andre Lьcks Sache eren
M'r pack och nit alles an
M'r darf och nit alles betatsche
Sons kьtt Dinge Papa un tut d'r der Popo klatsche

Un och minge Pap e, hдt mich immer jewarnt
Hд sдt: Pass op Jung, met dд Fottknцppelsfinger
Ich wollt et alles nit jlдuve
Ich wollt et einfach ens wesse
Denn wenn de nit mдs un wenn de nit deis
Dann kannste dat Lддve verjesse
Ich han alles usprobiert, han alles usspioniert
Oh weih, Oh weih, Oh weih!

Un och en d'r Schull hдtt et schon komisch jeroche
Dд Jung nevven mir krдt de jдl Fдrv
Hд hдt bal jebroche!
Ich wor immer am schmiere un dдt immer alles versaue
Han alles schikaniert han ьverall afkassiert
Dat kunnt nit jot jon, nд dat kunnt et nit

Wat soll ich ьch sare, et kom ьver Naach
Do krдt ich dд Hammer, et wod immer schlemmer
Ich wor en SchweiЯ jebad
Hд fing an ze kloppe un et stunk wie jeck
Dann wote immer lдnger
Ich dach, hoffentlich platze nit!
Op eimol wor et am qualme
Ich dach, dat jitt et doch nit!
Da hatte mir der liebe Gott doch glatt zur Strafe
Ьber Nacht einen Stinkefinger wachsen lassen!

Do hдtt ich dд Stinkefinger!

Ich sare Mamma, ich kann et nit mih packe
Am leevste dдt ich en afhacke oder sneide
Oder ich weiЯ et nit!

Stinkefinger, jetz han ich dд Stinkefinger!

Oh Mamma, ich kann et nit mih packe
Dд widderlijen Stinkefinger!Ваше мнениеКапча

Рекомендуем