(r. whittaker/d. batnag)

Ako’y munting tinig
May munting pangarap
Samyo ng bulaklak
Sa hanging malinis

May ngiti sa araw
At kung umuulan
Makapagtampisaw
Malayang daigdig
Ng kawalang malay

I am but a small voice
I am but a small dream
The fragrance of a flow’r
In the unpolluted air

I am but a small voice
I am but a small dream
To smile upon the sun
Be free to dance and sing
Be free to sing my song to ev’ryone

Chorus:
Come young citizens of the world
We are onewe are one
Come young citizens of the world
We are onewe are one

We have one hope
We have one dream
And with one voice
We sing...

Coda:
Peaceprosperity
And love for all mankind

Peaceprosperity
And love for all mankind

(instrumental)

I am but a small voice
I am but a small dream
To smile upon the sun
Be free to dance and sing
Be free to sing my song to ev’ryone

Come young citizens of the world
We are onewe are one
Come young citizens of the world
We are onewe are one

We have one hope
We have one dream
And with one voice
We singwe sing

Peaceprosperity
And love for all mankind

Peaceprosperity
And love for all mankind


Ваше мнениеКапча

Рекомендуем