С аккордами


Песня
5 Percent Love (с аккордами)
Better Off Without You (с аккордами)
Competitive Blues (с аккордами)
Cross Over The Road (с аккордами)
Danger Of Death (с аккордами)
Eyes Focused (с аккордами)
Headache (с аккордами)
I Dont Care (с аккордами)
I Just Cant Wait To Be King (с аккордами)
Long Term Harm (с аккордами)
Never Had It Bad (с аккордами)
Phenalicero (с аккордами)
Staple Gun (с аккордами)
Temporary Skas (с аккордами)