A MhГЎiri bhГіidheach 's a MhГЎiri ghaolach
A MhГЎiri bhГіidheach gur mГіr mo ghaol ort
A MhГЎiri bhГіidheach gurtu a chlaoidh mi
'S a dh'fhГЎg mi brГіnach gun dГіigh airt' fhaotainn

A MhГЎiri bhГіidheach gur mГіr mo ghaol ort
Gutric mi 'cuimhneachadh ort 's mi m'Гіnar
Ged a shiubhlainn gach ceum dhe'n t-saoghal
Bidh t'iomhaigh bhГіidheach 'tighin beГі gach taobh dhionn

'S truach nach robh mi 's mo MhГЎiri bhГіidheach
Ann an gleannan faoin 's ceГі air
Ged bu rГ­gh mi 's an Roinn-EГіrpa
Chan iarrain pГіg ach o MhГЎiri bhГіidheach

Ach chГ­thear fГ©idh air sgГ©ith 's na speuran
'S chГ­thear iasg air ГЎird nan slГ©ibhtean
ChГ­thear sneachda dugh air gheugan
Mum faicear caochladh tighinn air mo speis dhut

(Thanks to Andrei for these lyrics)


Ваше мнениеКапча

Рекомендуем