"Teen Yu Dei"
Dong tsing foong cheung ye lui fei gwor
Dong teen hoong wai jerk nei yat gor
See hoi joong kei mong nei seung gwor ngor

Dong sum siu mo baan faat hau por
Dong tsaat huk mo lik liu gai ngor
Jee ho jong ying see nei gun po ngor

*Daan fun beet joong dik yun
Ye sum see fau yut yun
Nei wui fau tsum moon lui luen seung beet yun*

#Geen doe nei mun doe nei
Tsoi see duk doe teen yu dei
Ngor toe yeem mui yut tsee
Cheung waak duen duen dik beet lei

Wui dung nei ngor dung nei
Mo leun fun hoi teen yu dei
Mui yut mun ngor jeung lau hei
Joi dung jik jee joi mun doe nei#

Dong tsing foong cheung ye lui fei gwor
Dong teen hoong wai jerk ngor yut gor
Jee but jee sui yau joi heen gwa nei

Dong sum siu mo baan faat hau por
Dong tsut huk mo lik liu gai ngor
Jee but jee sui yuen je huk yau nei
[repeat * # # #]

Ya tsing nei gei gun lau hei
Nei sum jik jee ngor joi tsun nei


Ваше мнениеКапча