Песня
Fammi Un Sorriso
Jue bu Neng Shi qu ni
La Prima Volta
Liu Xing Yu
Make A Wish
Meteor Rain
Te Amo