En la noche
Yo puedo ver tus ojos
En la noche
Moonlight and stars
In your eyes
In the night
I can see your eyes
En la noche
Moonlight and stars
Reflect a spectrum of love
En la noche
Yo puedo ver tus ojos
En la noche
Moonlight and stars
In your eyes
In the night
I can see your eyes
En la noche
Moonlight and stars
I'll thank you and you will smile
I'll thank you and you will smile
And we'll embrace and we will dance
And we'll embrace into the night
I'll thank you and you will smile
I'll thank you and you will smile
And we'll embrace and we will dance
And we'll embrace into the night
I'll thank you and you will smile
I'll thank you and you will smile
And we'll embrace and we will dance
And we'll embrace into the night


Ваше мнениеКапча

Рекомендуем