Ensam ibland folk, mitt i allt det som sker.
Översköljd av bud, välj rätt för ditt pris kan bli ditt ljus.
Om du vore här nu...om du vore här nu.
Om du kom ifrån skyn med din kärlek till allt.
Om du vore här nu.
Om du vore här nu, vad skulle du säga, hur skulle du tas emot?
Konsumtion/Religion/Industri
Korruption/Politik/Spel och Krig
Utanför allting gråter barnet av nöd.
Spelad om av lust, vems led blir din plats för lite bröd?
Om du vore här nu...om du vore här nu.
Om du kom ifrån skyn med din kärlek till allt.
Om du vore här nu.
Om du vore här nu, vad skulle du säga, hur skulle du tas emot?
Konsumtion/Religion/Industri
Korruption/Politik/Spel och Krig
Konsumtion/Religion/Industri
Korruption/Politik/Spel och Krig
Om du vore här nu...om du vore här nu.
Om du kom ifrån skyn med din kärlek till allt.
Om du vore här nu.
Om du vore här nu, vad skulle du säga, hur skulle du tas emot?


Ваше мнениеКапча

Рекомендуем