Tu, chi voglio sei tu
tu, chi scelgo sei tu
tu, la casa sei tu
tu, domani sei tu

Tu, amore sei tu
tu, la vita sei tu
tu, se piangi sei tu
tu, se ridi sei tu

Tu sei tu e non ti cambierò
Tu, se baci sei tu
tu, se tremi sei tu
tu, il sole sei tu
tu, la notte sei tu

Tu sei tu e non ti cambierò
Tu, profumo sei tu
tu, nell'aria sei tu
tu, la fede sei tu
tu, peccare sei tu
tu, amore sei tu.Ваше мнениеКапча

Рекомендуем