Eirigh Is Cuir Ort Do Chuid Eadaigh Coiriu
Eirigh 's cuir ort do chuid й–Ќdaigh
Go mbearraidh mfй–•n do chй·Џ
Go dtmuid 'soir easpag na hи’іrne
Go gceangaltar m'gus t
Bhgr's cion agam fй–•n ort
A chuid 'en tsaol й–Ќlaigh liom
'S nach duine dona gan chй–•ll
A scarfadh chй–•le sinn
Cuirimse croar a' phй«Ћadh
'S ar bhuachaillйЄ»a an tsaoil
N醨bh fhearr d骹a cail韓 deas 骻 acu
Nbean agus puntalй–•
Oйџ€he mhй«Ќ fhada sa gheimhreadh
N醨 dheas bheith 's鷊radh l閕
'Bhfarras a' chailleach 'srannfa
'S 'tarraingt a' plaincead lй–•
DM醝rt a rinneadh mo chleamhnas
Mo chreach 's m'amhgar gй–Ќr
Ghlac mise comhairle mo mhuintir
'S pairt mhй«Ќ do m'aimhleas 
Pй«Ћadh mise gan amhras
Ar shamhailt do mhnaoi gan scй–•mh
'S nйџ‘ aon chailйџ“ dgcasfasa ghleann damh
Nach rachainn 'un cainte lй–•
Nuair a thй–•mse 'un Aifrinn DDomhnaigh
'Sfhiafraйџ”s gach йЄѕgfhear daom
'Chormaic, an bhfuil tusa pй«Ћta?
Nan airйџ”nn tan йЄѕge 'choйџ€h'?
'Sabraim is deirim fй–•n leofa
Go n'aireochainn go mй«Ќ fa-raor
'S an mй–•d agaibh atgan pй«Ћadh
Gur agaibh atspй«Ќt an tsaoil
Ach gheobhaidh mhata 'gus brйЄ»a
Agus й–•reochaidh mйЄ» arais
Agus rachaidh mamach go Gleann Domhain
Sin an 醝t a bhfuil m髍醤 ban
Go bhfaghaidh mcailйџ“ deas йЄ» ann
A shiй·Џas a' rйЄґ go glan
'S n醨bh fhearr liomsa leis na mnm髍a
Ncailleach Ghleann Domhain 's a ba


Ваше мнениеКапча

Рекомендуем