Imperayritz de la ciutat joyosa
De paradis ab tot gaug eternal
Neta de crims de virtuts habundosa
Mayres de Dieu per obra divinal
Verges plasen ad fas angelical
Axi com sotz a Dieu molt graciosa
Plаcaus estar als fizels piadosa
Pergant per lor al Rey celestial.
Rosa flagran de vera benenanзa
Fons de mercй iamais ne defallen
Palays d'onor on se fech l'alianзa
De deu e d'hom per nostre salvamen
E fo ver Dieus e hom perfetamen
Ses defallir en alcuna substanзa

E segons hom mori senes dubtanзa
E com ver dieus levйch del monimen.

Flor de les flors dolca clement et pia
L'angel de Dieu vesйm tot corrocat
E par que Dieus lamandat qu'ens alзia
Don ell es prest ab l'estoch affilat
Donchos plaзa vos que'l sia comandat
Qu'estoyg l'estoch e que remes non sia
Tot falliment tro en lo present dia
Ens done gaug e patz e sanitat.


Ваше мнениеКапча

Рекомендуем