From: Лира Урманбетова [email protected]

Ыр азык

Учуудан талбай канаты,
Убакыт отот сабалап.
Куш уйку омур откончо,
Кудайга жанын аманат.
Армансыз пенде болобу,
Айтылбай ичте сыр калса.
Азыгы ошол эмеспи,
Аманат жанга ыр калса.

Тируулук деген доолоттун,
Тил экен алтын казыгы.
Ырларга синген керемет,
Ышкылуу жандын азыгы.
Ойдолоп курак клгенде,
Омурлор кетер кыр ашып.
Озокко дары, бойго дем,
Олбогон жанга ыр азык.


Ваше мнениеКапча

Рекомендуем