Песня
CygaÑSka JesieÑ
Hasta Maniana
Jambolaya
Moje Jedyne Marzenie
Najtrudniejszy Pierwszy Krok
Nic Nie Mo¿E Wiecznie Trwaæ
Nie Wierz Mi Nie Ufaj Mi
Rado?“æ NajpiÊKniejszych Lat
Tyle S³OÑCa W Ca³Ym Mie?“cie
Zawsze Gdzie?“ Czeka Kto?“