Дай менi, дай
Е, е, ей!
Все, що я хочу.
У, у!
Тiльки дивись
Е, е, ей!
Ти менi в очi.
Лiда, Лiда.
Лiда, Лiда.

Тебе не мине,
Е, е, ей!
Мене не мине,
У, у!
Що доля нам дала
Е, е, ей!
Мiцно тримай.
Лiда, Лiда.
Лiда, Лiда.

Край менi, край
Е, е, ей!
Без тебе, без тебе.
У, у!
Знай, oзнай, oзнай.
Е, е
, ей!
Лiда, Лiда.
Ваше мнениеКапча