Likt ett levande v???¤sen i harmonerande dynamik,
Besj???¤lad i den stora talens lagar
En mondial komposit???¶r av sf???¤rers musik
Sedan begynnelsens skaparrusiga dagar
Dess spr????k ???¤r grunden till brinnade novor
Och mitt hj???¤rtas symfoniska korus
De exploderande stj???¤rnkropparnas offerg????vor,
Som synes ????terskapa hemlighetsfulla torus

I kometernas svans
Finns dess struktur,
En trogen konstans
Likt timglas och solur.
F???¶rbryllande tal
Bygger v????r v???¤rldsenhet
I varje fraktal,
Universums dunkla alfabet

Jag g????r ???¤ventyrslysten i Lindemanns tankeg????ngar,
Pi har ???¶ppnat en port p???? gl???¤nt
Fordom t???¤mjdes vi som algebrans f????ngar,
Nu s???¶ker vi nyckeln med nya instrument
Den g????tfulla kraft l???¤ngs tidens ocean
Som retfullt har pr???¶vat modet
Jag betraktar solars bl???¤ndande karavan
Med Arcturus sk???¤lvande i blodet

Ljusb???¶ljor burna genom m???¶rkrets arena
Styrda av cirkelradiers approximativa tal
Det ol???¶sta mysteriet f????r tanken att skena
N???¤r vi finner ytterligare en decimal

Kuvad under utforskandets majest???¤t,
F???¶rlorad i Arkimedes kvadtratr???¶tters gap
F???¤ngslad i formlernas komplicerade n???¤t
Driven mot branten till galenskap
Ваше мнениеКапча