[Music & Lyrics: Vintersorg]

En daggvuren gryningshimmels disiga bud
tj???‚¬? nar som arlaregnets segel.
Till soleld begnistrar dess mantelskrud,
och var droppe bildar en spegel.
Som l???‚¬??nkas mot en rymd i b???‚¬?¦gad str???‚¬? m,
ett draperi som i bj???‚¬??rta kulsrer sprakar.
Sk???‚¬??nkt ifr???‚¬?¦n molnkaravaners purpurdrsm,
lika mystisk som moderm???‚¬? rkrets drakar.

Vad skedde om skapnaden blevo solid,
en bro ???‚¬? ver svindeldjupa avgrunder?
F???‚¬? rgrenad vid gallaxens g???‚¬? mda lid
och stj???‚¬??rnhimlens brinnande lunder?
Skulle vi g???‚¬?¦ l???‚¬??ngs b???‚¬?¦gen tunn
som vattenreflexerna fogar? (mot jordens grund)
?‚?¦sa v???‚¬??r visdom ur sagans brunn,
f???‚¬? rsjunkna i kosmiska skogar? (i en euforisk blund)

Pr???‚¬?¦lande grann
den tunna materian, genomstr???‚¬?¦las.
I solskensljus den funnit sin sj???‚¬??l,
i vattenr???‚¬? k sitt k???‚¬??rl.
V???‚¬??senfylld,
av v???‚¬??drets makt f???‚¬? rgylld, nyanser m???‚¬?¦las.
Diffusa konturer mitt hj???‚¬??rta n???‚¬??r
och fyller ett fj???‚¬??rilsl???‚¬??tt beg???‚¬??r.

Jag v???‚¬??lkomnar dig, sjuf???‚¬??rgade dynasti.
Som lindrar min ???‚¬?¦ngest, min inre elegi.

Pr???‚¬?¦lande grann
den tunna materian, genomstr???‚¬?¦las.
I solskensljus den funnit sin sj???‚¬??l,
i vattenr???‚¬? k sitt k???‚¬??rl.
V???‚¬??senfylld,
av v???‚¬??drets makt f???‚¬? rgylld, nyanser m???‚¬?¦las.
Diffusa konturer mitt hj???‚¬??rta n???‚¬??r
och fyller ett fj???‚¬??rilsl???‚¬??tt beg???‚¬??r.
Ваше мнениеКапча