Ljusdimmor av andlig lust
Smyckar minnets gr????a v???¤rld
Vintergatans kungad???¶mme
Skimrar ???¶ver riket
D???¤r frostdrakar vakar dess gr???¤ns

Norrskenskronan pr????lar ???¶ver stj???¤rnhimlen
?????nuu en g????ng att svepa mig i dr???¶mmen
Som andl???¶st fl???¶dar genom tystnad
En nattportal s???? ???¶ppnar sig sitt innersta v???¤sen
En f???¶rtrolland v???¤rld av urskog och bergskedjor

Vindburen av skuggors hamn
Mot arktiskt land, mot vintrig kust
L???¤ngs b???¤ckars str????k, mot h???¶gan ????s
Beglittrad av ulverm????nen
Dess sorgfyllda tronande kraft

Mystikens dunkla sk???¶te inneh???¤ljer den tjusande syn
Som f????ngen evigt h????llits f???¶r l???¤ngtande jordeliv
H???¶r! Vintergatans furstar som ????lderdomskylan red
Oss kalla ifr????n galaxiska torn

D???¤r m????nsalar ligger s???¤llsamma och sk????dar
???¶ver den djupbl???? rymd

Stj???¤rngestalter stormar fram
Dess eldspel v???¤ver nordanbloss
I granskogsskygd jag slumrar tryggt
Under nebulosors str????lar
Som f???¶rseglar dr???¶mmarnas port
Ваше мнениеКапча