[Music & Lyrics: Vintersorg]

En grottmyning gapar m???‚¬? rk och dyster
i bergsidans stenstruktur.
Vid glimmerschiffrets lyster,
min blick f???‚¬??sts vid dess arkitektur.
D???‚¬??r lurar urtidsmakter,
viljekraften i en k???‚¬??llr???‚¬??nnil.
Som st???‚¬? rtar ned mot djupa schakter
och sk???‚¬? ljer ???‚¬?¦drad sp???‚¬?¦rfossil.

Vad helst min blick begrunnar
bl???‚¬?¦ser dess sk???‚¬? nhet sinnet i svall.
Som en underjordisk m???‚¬?¦ne kall,
bl???‚¬??ndar en bergkristall.
Breda sprickors giriga munnar
?‚?¤r portaler till jordens m???‚¬??rg.
Kringr???‚¬??nd av malmrik f???‚¬??rg,
en atelj?‹??  i dunkelt berg.

L???‚¬??ngs tr???‚¬?¦nga g???‚¬?¦ngar mot djupets hj???‚¬??rta
Som utsiras av metaller bj???‚¬??rta
i bilder, full???‚¬??ndad estetik.
Droppstensskulpterade gestalter
skrinlagda i tryggt f???‚¬? rvar.
Formade i h???‚¬??llars spalter
?‚?¦ver r???‚¬??nnilen spegelklar.

Naturens galleri
?‚?¤r likt en fantasi,
och mystikens lustg???‚¬?¦rd och boning.
Naturens galleri,
vederkvickelsens trolska utopi.
Ваше мнениеКапча