melody line in the middle taken from
"The Hall Of The Mountain King" by Edward Grieg

Sjдlafrдnder, norden rungar
Vapenbrцder vid Svea strand
Stridskamraters kamprop ljungar
Fцr upphцjd kung och fosterland

Ett hдrnadstеg svor ed
I tдtt uppslutna led
Till den дdla hembygdsprakt
Till moder jords omdrцmda trakt

Frеn korpgudsдrans borg
Och norrskensrikets horg
Trofasthetens frejd
Gцts I brцst fцr strid och fejd

Med obild eldsblick de betrakter
Hjдltelandets offerbеl
Den sammansvurna hдren vakter
Vattebrynet med blodormsstеl
Nu servissa lag
Til taktfast trummas-slag
Styr stolta Naglfar
Pе vikingsfдrd de vreda drar
I djдrva stormas fеng
Fylld av tordцnsеng
Av forna gudar krцnt
De, som ledstjernan utrцnt

Nдr fiende fallit, varhelst de дn finnes
Konungen kallar mannarna till
Nдr norden omnдmnes, smдrta minnes
Ty bloddrдnkta bredsvдrd дr vart sigill

Ett hдrnadstеg svor ed
I tдtt uppslutna led
Till den дdla hembygdsprakt
Till moder jords omdrцmda trakt

Frеn korpgudsдrans borg
Och norrskensrikets horg
Trofasthetens frejd
Gцts I brцst fцr strid och fejd
Ваше мнениеКапча