Yumi, Yumi, Yumi i glat blong talem se,
Yumi, Yumi, Yumi i man blong Vanuatu!
1.
God i givim ples ia long yumi,
Yumi glat tumas long hem,
Yumi strong moyumi fri long hem,
Yumi brata evriwan!
Yumi, Yumi, Yumi, Yumi i glat blong talem se,
Yumi, Yumi, Yumi i man blong Vanuatu!
2.
Plante fasin blong bifo i stap,
Plante fasin blong tedei,
Be yumi i olsem wan nomo,
Hemia fasin blong yumi!
Yumi, Yumi, Yumi, Yumi i glat blong talem se,
Yumi, Yumi, Yumi i man blong Vanuatu!
3.
Yumi save plante wok i stap,
Long ol aelan blong yumi,
God i help em yumi evriwan,
Hemi papa blong yumi,
Yumi, Yumi, Yumi i glat blong talem se,
Yumi, Yumi, Yumi i man blong Vanuatu!
Sent by Carlos AndrГ© Pereira da Silva Branco
Ваше мнениеКапча