O Vandringsmand I een forbandet Nat
Troe ey at hans Had dig vild skaane
Hans Rov vild ey vaere nogen anden
End dig -
Der vild skielve I hans ver
I uselt Haab om at Huus er ner

End dig -
Hvis Blod skald blifve hans sterke Viin
Oc Siel, hans hellige Troft

Faafengt han lader dig gyde
Ut dit Blod I Smertens Sin

Saa du som dod ey Sofnloest kand
Fortelde Frender: "Ulven er ham!"

Som Offer for Beistets Krav
Dit Blod vild rende koldt som Becl I Grav

Gud er ey her, men Doden ner
Oc hvert Secund som her
Er undt dig -
Skimrer I et dobbelt Skier
Aff baade Liiv & Dod

Rasende lader han Bliket binde
Lofter dit I Maaneskinnet
Ваше мнениеКапча