Cэkar Atesten Elbiseni
Bit Tek Cэplaklэgэn Kalsэn
Atesten De Sэcak
Ay Odada Simdi
Ay Yatakta
Ay Icindeyken Daha Cэplak Gцrьnьyorsun
Kendini Ver Bana
Nasэl Da Bьyьr Bedenin Gecenin Icinde
Sen Sen Degilsin Artэk
Hadi Konus Benimle
Utanmak Istiyorum Sцzlerinden
Sevis Benimle, Savas Benimle
Karэsalэm Birbirimize
Hic Nokta Koyma Geceye
Dur Yok, Durak Yok

Bu Son Gece, Цlьm Yakэn
Konus Benimle, Sevis Benimle
Sэnэrsэz Ol, Yasaksэz Ol
Sevis Benimle, Savas Benimle

Bir Yэlan Kadar Soguk Ve Kэvrak
Bir Yalan Kadar Cekici Ve Ьrkьtьcь Olmalэsэn
Sen Sen Degilsin Artэk
Ben De Yokum
Sevis Benimle, Konus Benimle
Yalnэzca Ask Ve Gece
Цlьm Bir Adэm Цtede

Ваше мнениеКапча