Bak! Kýrýldý kolum kanadým
Olmadý, tutunamadým
Zor! Yokluðun çok zor, alýþamadým

Vur, vur bu akýlsýz baþý
Duvarlara, taþlara vur sevabýna
Sonra affet, gel bas baðrýna
Süzüldüm, eridim, sensiz olamadým

Ýþte kuzu kuzu geldim
Dilediðince kapandým dizlerine
Bu kez, gururumu ateþe verdim
Yaktým da geldim
Ýster at, ister öp beni
Ama önce dinle bak gözlerime
Ýnan, bu defa
Anladým durumu (bil), tövbeler ettim

Vur, vur bu akýlsýz baþý
Duvarlara, taþlara vur sevabýna
Sonra affet, gel bas baðrýna
Süzüldüm, eridim, sensiz olamadým

Ýþte kuzu kuzu geldim
Dilediðince kapandým dizlerine
Bu kez, gururumu ateþe verdim
Yaktým da geldim
Ýster at, ister öp beni
Ama önce dinle bak gözlerime
Ýnan, bu defa
Anladým durumu (bil), tövbeler ettim
Tövbeler ettim

Ooofff oooofff
Acý biberler sür dilime dudaklarýma

Ýþte kuzu kuzu geldim
Dilediðince kapandým dizlerine
Bu kez, gururumu ateþe verdim
Yaktým da geldim
Ýster at, ister öp beni
Ama önce dinle bak gözlerime
Ýnan, bu defa
Anladým durumu (bil), tövbeler ettim

Ваше мнениеКапча