Keyfine bak unut dertler
Umursama dьnya fani
Bir bilmece, bir bulmaca hayat
Dьsьnme bile cцzmeyi

Hep alэsverisler
Bitmiyor vaatler
Kavgalar da tuz biber
Yetti canэma, tak etti canэma
Durun yeter, durum beter

Aldanma dostum, inanma dostum
Yalan yarэnlara
Yanэyor dьnya, bitiyor dьnya
Dьsьn kara kara

Keyfine bak unut dertleri
Цnemseme dьnya fani
Bir bilmece bir bulmaca hayat
Dьsьnme bile cцzmeyi

Acmэyor cicekler
Toz duman gцnьller
Tehiklede bebekler
Yetti canэma, tak etti canэma
Durun yeter, durum beter

Ваше мнениеКапча