Прислал(а): aLisa Kvitka [email protected]

ПРОГРАШ(2р.): u - удар догори; d - удар униз; с великоii букви (U,D) - знимаючи палець на
Першому ладу
Am - dUUdUUdD
Dm - dUUdUUdD
F - dUUdUUdD dd
E – uuududu
1 КУПЛЕТ:
--Am
Йди, кажи так, або нi, або так,
Dm-------------------E---------------Am
Або нi, або так, а, може, ти знаешь, як,
Am--------------------------------Dm
Моii тисячi флейт загубилися навеснi
---E------------Am(dUUdUUdD - 2р.)
В хвилi нових атак.
--Am
Ти кажи так, або нi, або так,
Dm------------------E----------Am
Або нi, або так, побач моii листи.
Am-----------------------------Dm
Я додому коли повернутися захотiв –
---E-----------Am(dUUdUUdD - 2р.)
Не було куди iти.

ПРИСПIВ:
Am-------Dm------
Де ми [, хто ми [,
--F--------------Em
Плава[м, поки [ сили.
Am--------Dm------
I летять, як горять,
-F
Нашi днi,
-------------E---------Am(dUUdUUdD - 2р.)
Нам довго лишилось, чи нi?

2. Мiнiмум волi за мiнiмум волi,
На мiнному полi фiалки не цвiтуть.
Не лякайся пiти, недалеко такi вони.
Бачиш, за нами йдуть.
Ти кажи так, або нi, або так,
Або нi, або так, чим тобi не любов.
Залишили нам день неоновоii весни,
Здати сказали кров.
ПРИСПIВ.
ПРОГРАШ.
ПРИСПIВ - 3р.
Ваше мнениеКапча