Vill du ¤ndra p¥ systemet m¥ste du ¤ndra p¥ dig sj¤lv!
Den sanna revolutionen startar inom dig sj¤lv!

Ваше мнениеКапча