[Music/lyrics: Anders]

Tusentals kopior stГѓВ¦pta i samma form
Alla med samma ¥sikt, alla med samma m¥l

Maskinell kloning skapade deras liv
Tusentals framst¤llda p¥ læpande band

Konstruerade, dehumaniserade
Stereotypa, sj¤llæsa

Tusentals kopior stГѓВ¦pta i samma form
Alla med samma ¥sikt, alla med samma m¥l

Ваше мнениеКапча