Tusentals kopior stæpta i samma form
Alla med samma ВҐsikt, alla med samma mВҐl

Maskinell kloning skapade deras liv
Tusentals framst¤llda p¥ læpande band

Konstruerade, dehumaniserade
Stereotypa, sj¤llæsa

Tusentals kopior stæpta i samma form
Alla med samma ВҐsikt, alla med samma mВҐl

Ваше мнениеКапча