Jag kan inte færst¥ varfær du gær som du gær
Jag kan inte færst¥ varfær du t¤nker som du gær
Dæmer andra innan du ens vet deras namn
Att de inte ser ut som du betyder v¤l ingenting

Du skapar en bild som inte В¤r sann
–ppna ditt sinne och se dina fel

Jag kan inte færst¥!





Ваше мнение



Капча